აუდიტი:“საქართველოს ფოსტამ“ ერთ წელიწადში თანამშრომლებზე 6,6 მლნ ლარის დაუსაბუთებელი დანამატი გასცა"

2019-03-15 22:09:22
90

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ანგარიშის მიხედვით, „საქართველოს ფოსტის“ გენერალური დირექტორის ბრძანებებით, 2017 წლის მანძილზე ფოსტის 1 545 თანამშრომელზე გაცემულია 6 640 481 ლარის დანამატი.

„ფიქსირებული დანამატების დანიშვნის საფუძვლები ბრძანებებში მითითებული არ არის, ხოლო „ცვლადი დანამატები“, ძირითადად, გაიცემოდა დამატებითი ფუნქცია/მოვალეობებისა და ზეგანაკვეთური სამუშაოების შესრულებისათვის. დანამატების გაცემის არსებული პრაქტიკა არ არის სათანადოდ დასაბუთებული და ვერ უზრუნველყოფს პროცესის გამჭვირვალობას“, - აღნიშნულია აუდიტის ანგარიშში.

ამასთან, აუდიტის მონაცემებით, 2017 წელს კომპანიამ შრომით დავებზე განაცდურის სახით 19 თანამშრომელს, რომლებიც სამსახურიდან გათავისუფლდნენ 2012-2015 წლებში, სულ აუნაზღაურა 395 616 ლარი. 6 შემთხვევაში სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო გათავისუფლებული თანამშრომლების სასარგებლოდ, ხოლო 13 შემთხვევაში, საქმე დასრულდა მორიგებით. აუდიტის შეფასებით, ზემოაღნიშნული ფაქტები უარყოფითად აისახა კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე.