ტრანსფობიური განცხადება: იუსტიციის მინისტრის გადაყენების მომთხოვნთა რიცხვი გაიზარდა 

2018-06-12 13:10:11
630